NAŠI LIDÉ

Lidé

V rubrice LIDÉ bychom Vám rádi postupně představili celý tým ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROSPERITY. 

Mgr. Tomáš Ort | ředitel

Tomáš Ort se narodil v roce 1976 v Jilemnici, vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu Univerity Karlovy. Ukončil i funkční studium – Marketing a management škol a školských zařízení.

Pracoval jako jednatel komunitního vzdělávacího centra a jako zástupce ředitele a projektový manažer na základní škole v Říčanech. Už jednou stál u uvedení nové školy do provozu, má zkušenosti s PR, ICT, personalistikou, řízením i zahraničními projekty.

Mezi školami, kde působil, je i Open Gate v Babicích nebo gymnázia v Říčanech či Neratovicích.

Dva roky pobýval na obchodní a jazykové stáži ve Velké Británii, kde spolupracoval se společností Hi-tec Ltd.

Tomáš Ort je sportovec tělem i duší, působil jako konzultant a lektor v Jachtařském svazu ČR, dělal kondičního trenéra reprezentantů v tenise. Ve své sportovní kariéře dosáhl i mnohých úspěchů. Je několikanásobný mistr České republiky ve skoku vysokém (osobní rekord 228 cm), v roce 2001 byl na Světové Univerziádě v Pekingu ve finále skoku vysokého, na mistrovství Evropy do 22 let získal v roce 1997 osmé místo.

Tomáš mluví plynně anglicky, pasivně zvládá ruštinu a polštinu.
Absolvoval kurzy rétoriky, řízení lidských zdrojů, strategií plánování, marketingu. Má kurz práce s nadanými dětmi.

Rád cestuje, poznává netradiční kultury i nové zajímavé lidi. Jeho oblíbenou oblastí je Střední Východ. Z koníčků uvádíme ještě akupunkturu, čínskou medicínu, posilování, bruslení, lyžování, fyzioterapii, imunologii, zdravotní TV nebo psychologii sportu.

Motto, které Tomáš Ort zastává: „Mnohého je dosaženo, vstane-li jeden a řekne NE!“

Otázky a odpovědi:
Co si představíte pod slovem PROSPERITA?
Pod slovem PROSPERITA si představuji stav vyjadřující patřičnou symbiózu a souhru všech aspektů vedoucích k uspokojení jedince či skupiny. Prosperita ve mně vyvolává pocit něčeho funkčního, transparentního, respekt a uznání, soudržnost a naději v lepší budoucnost.

Co považujete za svůj největší životní úspěch? 
Možná před 13 lety bych jmenoval nějaký svůj sportovní úspěch, dnes se dívám na tyto věci s odstupem. Dnes považuji za úspěch to, když mohu lidem kolem sebe pomoci, přinášet radost a uspokojení, protože právě to mě činí šťastným.

Jaké tři lidské vlastnosti jsou pro vás nejdůležitější? 
Lidských vlastnosti, které považuji za důležité, je mnoho. Dlouho jsem přemýšlel, které tři vybrat. Některé se za lidskou vlastnost ani považovat nedají, avšak lidé, kteří jsou těmito atributy vybaveni, mají můj respekt.
Lidská zralost – charakterní člověk se střídmým úsudkem, trpělivostí a pochopením.
Osobní životní posun – lidé toužící se neustále posunovat vpřed, zdokonalovat sebe sama.
Cílevědomost – lidé bez cíle nemají žádný směr, tápou a jsou stále na křižovatkách.

Mějme cíl a jděme za ním …

Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová | zástupkyně ředitele školy

Dita Nastoupilová na ZÁKLADNÍ ŠKOLE PROSPERITY působí také na pozici výchovné poradkyně, koordinátora ŠVP, EVVO, Prevence patologických jevů. Zároveň koordinuje veškeré projekty školou realizované. Je třídní učitelkou učební skupiny 1. stupně a částečně působí i na stupni druhém.

Narodila v roce 1977 v Kolíně, vystudovala bakalářské studium speciální pedagogiky a obhájila i navazující studium magisterské. Absolvovala funkční studium – Marketing a management školy a školských zařízení. V roce 2017 ukončila magisterské studium andragogiky na Univerzitě J. A. Komenského.

Od roku 1998 působí v oblasti školství převážně jako učitelka na základní škole 1. i 2.stupně, ale i jako součást managementu základní školy jako zástupkyně ředitele v oblasti pedagogiky.

Od roku 2003 začala pracovat i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jako lektor a mentor. Zpočátku se jednalo převážně o činnost lektorskou (zavádění inovativních prvků do výuky, metody aktivního učení, kritické myšlení, osobnostně sociální výchova, tvorba ŠVP a rozvíjení klíčových kompetencí, podpora čtenářské gramotnosti, Genetická metoda čtení, integrovaná tematická výuka, projektové vyučování, vzdělávací program Začít Spolu).

Od roku 2019 je členkou Národního kabinetu českého jazyka a literatury.

Od roku 2011 spolupracuje s nakladatelstvím Klett na řadě projektů v oblasti autorské tvorby vzdělávacích komponentů. V rámci projektu Lili a Vili je Dita autorka uceleného kompletu učebnic českého jazyka pro základní školy – 1. stupeň.

Spolupracovala zároveň s nakladatelstvím dětské knihy Thovt na vytváření podpůrných materiálů pro pedagogy, motivačních hrách pro žáky školního i předškolního věku.

Píše pro nakladatelství Fragment, vyšlo jí hned několik publikací:

Zároveň některé z jejich elektronických produktů máte možnost vidět na webu podporující vzájemné sdílení své práce a pomáhající pedagogům při jejich práci, a to na webu: www.ucitelnice.cz. Kde její práci uvidíte na uvedeném odkazu: www.ucitelnice.cz/author/705. 

Na Pedagogické fakultě UK (katedra primární pedagogiky) působila jako externista – kurzy Alternativní a inovativní programy, Mezinárodní ISSA standardy. 

Ráda věnuje svůj volný čas svým blízkým přátelům a rodině, dále četbě knih, psaní, hudbě, tanci, ale i zahradničení, které se pro ni stalo součástí relaxace. Nedílnou součástí jejího volného času je neustálé sebevzdělávání, které považuje za součást svého života.

Motto, které Dita Nastoupilová zastává: „Učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale sami nejdou…“ J. A. Komenský

Otázky a odpovědi:
Co si představíte pod slovem PROSPERITA?
Pod slovem PROSPERITA si představuji smysluplné propojení vědomostí, dovedností směřující k požadovanému cíli. Obohacující proces plný poznání, zkušeností a zážitků dosahujících vnitřního uspokojení.

Jaké tři lidské vlastnosti jsou pro vás nejdůležitější?
Vybavují se mi nyní spíše určité lidské postoje, které u druhých ráda nacházím. Jako první bych určitě zmínila RESPEKT. Domnívám se, že respekt společně s ohleduplností a tolerancí snad stále více a více z lidské společnosti mizí. Cením si toho, kdo je schopen respektovat odlišnost, jinakost a nevnímá to jako něco ohrožujícího sebe sama.
Další, co považuji za velmi podstatné, je osobnostní „ROVNOST“, kterou vnímám jako něco velmi těžce zachovávajícího a křehkého. Pro každého z nás je mnohdy velmi těžké zachovat si tvář, zůstat „rovný“ a nedopustit, aby nás cokoliv nebo kdokoliv tvaroval do svých „škatulí“, představ a potřeb. Zároveň je pro mě velmi podstatné, pokud je druhému poskytnut prostor k tomu, aby mohl zůstat sám sebou. Naučme se mít rádi sebe i druhé takové, jací jsou.

Co považujete za svůj největší životní úspěch?
Pokud bych se měla nyní zamyslet nad tím, co považuji jako svůj největší životní úspěch, tak možná štěstí na setkání. Aniž si to mnohdy plně uvědomujeme, život je jedno velké setkání. Na některá raději vzpomínat nechceme, jiná jsou pro nás zásadní a umožňují nám pokračovat, najít vlastní směr. I já jsem měla tu čest setkat se s řadou zajímavých lidí (troufám si říci i osobností), kteří mě obohatili svým poznáním, zkušenostmi a inspirujícími myšlenkami a doufám, že jich ještě řadu potkám.
Za své největší životní setkání považuji setkání se svým synem a dcerou, kteří se mi stali životními učiteli.

 

Bc. Kateřina Vnuková | učitelka 1., 2. stupeň (IT, humanitní vědy)
Mgr. Michaela Fejfarová | učitelka 1., 2. stupeň (M)
Bc. Vanda Kreinerová | učitelka 1., 2.stupeň cizích jazyků (AJ), naukových předmětů
Markéta Pospíchalová | učitelka cizích jazyků (NJ), finanční gramotnosti