III. PILÍŘ VZDĚLÁVÁNÍ: Učit se žít společně

V současnosti jeden z hlavních problémů vzdělávání. Je možné navrhnout nějakou formu vzdělávání, jež by umožnila vyhýbat se konfliktům nebo je mírumilovně řešit rozvíjením úcty k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám?

Vzdělávání musí volit 2 cesty, které se navzájem doplňují – učit lidi postupně objevovat, že kromě nás jsou i jiní lidé a jiné kultury a navozovat zkušenost společně sdílených cílů. Přijetí vzájemné závislosti na jiných lidech, účast na společných projektech, chápat hodnotu pluralismu, vzájemného porozumění a míru.

 

Co si pod tímto pojmem představujeme na ZÁKLADNÍ ŠKOLE PROSPERITY?

Chceme rozvíjet sociální dovednosti dětí. Naším cílem je, aby naši žáci řešili praktické problémy jako součást každodenního života. Zakládáme si i na tom, aby děti byly tolerantní a ohleduplné k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.

Nejen v rámci etické výchovy, kterou nabízíme už od prvního ročníku, ale i v každodenní výuce chceme dbát na úctu a solidaritu. Děti budeme učit projevovat pozitivní city v chování a prožívání životních situací. Chceme, aby navázaly pozitivní vztahy nejen k lidem, ale i k prostředí, které je obklopuje nebo k přírodě.

Naše učení půjde cestou postupného objevování a zprostředkování zkušenosti společně sdílených a dosahovaných cílů.

Důležitou částí výchovy a výuky bude i respektování práce a úspěchů vlastních a druhých.

Respekt, tolerance a ohleduplnost nejen k jiným kulturám, ale i k ostatním lidem v rámci dané společnosti je podle nás podstatné pro úspěšné začlenění jedince do společnosti. Nabízíme v rámci učení se na ZÁKLADNÍ ŠKOLE PROSPERITY souběžné rozvíjení žáka jako společenské bytosti mající odpovídající dovednosti a neustále se rozvíjející bytost po stránce sociální i morální.