I. PILÍŘ VZDĚLÁVÁNÍ: Učit se poznávat

Osvojování jednotlivých strategií učení; celoživotní vzdělávání; poznávání a rozvíjení vlastních schopností v souladu s reálnými možnostmi; životní a profesní orientace

Tvořivé myšlení, logické uvažování; využívání nástrojů poznávání; rozvíjení koncentrace, paměti a myšlení

Co si pod tímto pojmem představujeme na ZÁKLADNÍ ŠKOLE PROSPERITY?

 

Abychom dosáhli optimálního rozvoje v oblasti učení se poznávat, rozhodli jsme se využívat při výuce nejen různých inovativních forem a metod výuky, které jsou v souvislosti se vzděláváním 21. století využitelné.

Zároveň bychom rádi zásadně podpořili učení se v souvislostech, čemuž se zcela přirozeně nabízí využít Integrované tematické výuky, jejíž počátky jsou datovány rokem 1980 v Americe.

Model integrované tematické výuky vytvořila Susan Kovalik, která vycházela především z nejnovějších výzkumů mozku 20. století a vytvořila model mozkově kompatibilního vzdělávání.

Existuje osm složek, které jsou potřebné pro vytvoření mozkově kompatibilního prostředí, v němž se mohou zlepšovat výkony dětí.

Těchto osm mozkově kompatibilních složek tvoří: 

  1. nepřítomnost ohrožení
  2. smysluplný obsah
  3. možnost výběru
  4. přiměřený čas
  5. obohacené prostředí
  6. spolupráce
  7. okamžitá zpětná vazba
  8. dokonalé zvládnutí

Podoba modelu ITV bude u nás realizována v součinnosti s potřebami konkrétních žáků. Především se bude jednat o strukturu ITV do časového rámce týdenních, denních učebních bloků s využitím práce v jednotlivých učebních koutcích, kde budou žáci pracovat na zadaných diferencovaně strukturovaných úlohách.

Model ITV bude ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY zároveň obohacovat řadou osvědčených inovativních metod a forem učení vedoucí nejen k získání vědomostí, ale i k rozvoji sociálních dovedností.

  • badatelské učení, zážitková pedagogika
  • místně zakotvené učení aj.