POMOCNÁ RUKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY se snaží „podat“ SVOU pomocnou ruku, například….

Kde všude jsme pomohli?

MAMUTÍ STROMY_SEKVOJOVÝ HÁJ

Nedaleko Brna v sekvojovém háji je nyní jeden sekvojec s názvem PROSPERITA. Zaujala nás aktivita a myšlenka pana Lukáše Maršálka a rozhodli jsme se stát patrony mamutího stromu a podpořit tak jeho myšlenku sekvojového háje.

V roce 2017 byl zasazen první strom a od té doby přibylo nejen stromů, ale i těch, keří se rozhodli danou mylšenku podpořit stejně jako MY.

Kdybyste měli cestu kolem, doporučujeme nejen využít nabízených prohlídek a pořádaných akcí, ale třeba najdete i chvilku na krátké setkání s „naší“ PROSPERITOU. Děkujeme…

www.mamutistromy.cz

 

 

ŘEPAŘSKÁ DRÁŽKA – PRAŽEC ZŠ PROSPERITY

Ve školním roce 2022/2023 jsme  v rámci čertovské školy podnikli „čertovskou jízdu“ Kolínskou řepařskou drážkou, při které jsme měli možnost ochutnat i pravé a nefalšované řepánky. Někdo je měl v puse poprvé. 🙂

Jako vzpomínku na jízdu a celkový zážitek jsme podpořili a zároveň se stali součástí formou 1 zhotoveného pražce, na kterém je uveden název naší školy. Možná až půjdete cestou, narazíte na něj.

www.reparskadrazka.cz

 

 

EKOCENTRUM HUSLÍK – STRAVENKA PRO ZVÍŘATA

Ve školním roce 2022/2023 jsme podpořili finančně stravenku pro ježka východního a ježka západního jako vzpomínku na den trávený v prostředí ekocentra při realizaci výukových programů, které mám velmi rádi.

www.ekocentrumhuslík.

 

SÁZÍME ČESKO – VÝSADBA 5 STROMŮ

Ve školním roce 2022/2023 jsme finančně podpořili projekt SÁZÍME ČESKO výsadbou 5 stromů jako symbol zapojení se do projektu DNE STROMŮ.

EKOCENTRUM HUSLÍK – PÉČE O MOTÝLÍ LOUKY

Ve školním roce 2020/2021 jsme finančně podpořili projekt PÉČE O MOTÝLÍ LOUKU, a to zakoupení 10 metrů čtverečních pro přírodu.

V rámci celoročního tématu „Mrňousci“ bylo nutné podpořit jejich život. 

ZOO PRAHA – STRAVENKA PRO ŽELVU

Ve školním roce 2020/2021 jsme přispěli na stravu pro suchozemskou želvu formou stravenky pro želvu.

PROJEKT MOŘSKÉ ŽELVY

Ve školním roce 2019/2020 jsme podpořili adopcí celé želví snůšky projekt MOŘSKÉ ŽELVY.

Více informací a možnostech podpory naleznete na www.morskezelvy.cz

EKOCENTRUM HUSLÍK – ADOPCE SOVY PÁLENÉ

Ve školním roce 2018/2019 jsme finančně podpořili a stali se tak adoptivními rodiči sovy pálené v ekocentru Huslík u Poděbrad.

www.ekocentrumhuslik.cz

 

ZOO PRAHA – ADOPCE PÍSKOMIL

Ve školním roce 2017/2018 jsme finančně podpořili pískomila veverkoocasého v pražské zoologické zahradě.

www.zoopraha.cz