Vážení rodiče "předškoláků", 

rádi bychom vám nabídli KURZ PŘEDŠKOLÁK, který bude v tomto školním roce zahájen 6. února 2024 v 9h.
Jedná se o celkem 6 setkání, kdy se v rámci celého dopoledne budeme v prostorách naší školy i školní zahrady věnovat všem oblastem 
školní zralosti dětí předškolního věku.

Součástí kurzu je i závěrečné portfolio obsahující nejen jednotlivé výstupy konkrétních činností dětí, 
ale i doporučení pro následnou práci a přípravu dětí k nástupu do 1. ročníku ZŠ.

Těšíme se na Vás!